Zlato priznanje za inovacijo našega sodelavca

Gre za napravo, ki dejansko nadomešča nekatere funkcije dvigala. Omogoča namreč, da kontrolo, popravilo in servisiranje prijemal za kontejnerska dvigala Liebherr opravimo brez da je prijemalo priklopljeno na dvigalu. Na ta račun nam v času okvar in servisiranja ni več treba prekinjati pretovarjanja, saj dvigalo lahko nemoteno nadaljuje delo z drugim prijemalom.

Inovativna dejavnost zaposlenih v Luki Koper je sicer že od nekdaj zelo razvita. Število prijavljenih predlogov za izboljšave se vsako leto povečuje, v letu 2012 so zaposleni denimo podali kar 295 predlogov za izboljšave, pri čemer je dolgoročni cilj družbe 5 izboljšav na 10 zaposlenih.