Aktivnosti na področju varovanja morja

Po uspešno opravljenem usposabljanju zaposlenih v Maritimni enoti Luka Koper INPO za operativno osebje oz. prve posredovalce, torej tiste, ki neposredno izvajajo čiščenje morja v luških bazenih (IMO Level 1), smo v preteklem mesecu usposabljali zaposlene za operativno vodenje skupin posredovalcev na terenu. Zaposleni s področja varovanja morja so pridobili znanja za vodenje svoje ekipe v stresnih situacijah, prepoznavanje razlitega medija, oceno količine le tega, uporabo primernih tehnik in opreme za omejevanje in čiščenje madeža ter kako postopati v primeru sprememb vremenskih oz. drugih razmer (IMO Level 2).

Izobraževanje smo včeraj zaključili s praktičnim delom. V drugem bazenu smo simulirali razlitje nekaj kubičnih metrov nafte. Operativni vodje so na podlagi dejanskih vremenskih razmer izbrali taktiko za posredovanje, zaposleni v Maritimni enoti pa tako postavili baraže, s katerimi so zajeli namišljeno izlitje ter ga očistili z Galebom, našim ekološkim plovilom.

Seveda upamo, da do večjih nesreč ne bi prišlo, a vendar je pomembno, da smo na to ustrezno pripravljeni in da hitro odreagiramo. To pa brez primerne opreme in strokovno usposobljene ekipe ne bi bilo mogoče.

 

*IMO: Mednarodna pomorska organizacija. Leta 1990 je sprejela mednarodno konvencijo o pripravljenosti na onesnaževanja z nafto, leto kasneje pa še za onesnaževanja s škodljivimi in nevarnimi snovmi.