Danes obeležujemo svetovni dan okolja

Svetovni dan okolja je eden glavnih načinov, s katerim Združeni narodi spodbujajo ozaveščenost o okolju v svetu in povečujejo pozornost in ukrepanje nosilcev politike. Letošnja tema dneva okolja je »Dvigni svoj glas, ne pa gladine morja!« in je posvečena ozaveščanju o podnebnih spremembah.

V Luki Koper se svetovnemu dnevu okolja pridružujemo z optimizmom nad prihodnostjo našega razvoja in ponosom nad storjenim delom na okoljskem področju. Razvoj Luke Koper namreč temelji na okoljevarstvenem upravljanju in spoštovanju naravnega okolja kot sestavnemu delu naše dejavnosti. To pomeni, da so vse naše dejavnosti sestavni del okoljske zavesti: uvajamo tehnologijo, ki zmanjšuje vplive na okolje, poveča energetski izkoristek, je ekonomsko vzdržna in spoštuje zahteve ter potrebe lokalne skupnosti.

Okoljsko naravnano delovanje Luke Koper potrjujejo tudi številni pridobljeni certifikati. Naj omenimo le registracijo v sistemu EMAS, v katerega smo vključeni od leta 2010.

Okoljsko zavest in okoljsko delovanje bo Luka Koper ohranila in okrepila tudi v prihodnje in s tem udejanjila svoj status zelenega pristanišča, z geslom »Mislimo zeleno, delujemo zeleno«.