Meritve črnega ogljika

Prednost teh meritev je namreč ta, da omogočajo analiziranje in razlikovanje vpliva prometa od ostalih virov onesnaževanja (pretovor prašnih tovorov, kurišča, kmetijstvo,…). Ker merilnik črnega ogljika (aethalometer) meri delce, ki neposredno izhajajo v zrak z izpuhi, je z meritvami črnega ogljika tako mogoče natančno določiti delež lokalnega onesnaženja in učinke posameznih ukrepov, česar klasične meritve delcev PM10 ne pokažejo. To je tudi parameter, ki je bistveno bolj povezan z učinki onesnaženega zraka na zdravje ljudi. Merilna naprava bo izvajala kontinuirane meritve do konca letošnjega leta. Rezultate bomo objavili na spletni strani v prihodnjem letnem okoljskem poročilu. Z napravo upravlja Univerza na Primorskem-Inštitut Andrej Marušič.