Nič več samski, zdaj študentski dom

»Na Univerzi na Primorskem se že nekaj let soočamo s pomanjkanjem »lastnih« namestitvenih kapacitet za študente (približno 700), zato so nove kapacitete zelo dobrodošle. Pomembna pridobitev v letošnjem študijskem letu so zasebni študentski domovi, med katere spada tudi dom v Prisojah«, pravi direktorica zavoda Študentski domovi (UP ŠD) Astrid Prašnikar.
Objekt v Prisojah, t.i. samski dom  je Luka Koper zgradila leta 1966, njegove kapacitete pa so povečali 15 let kasneje. Potreba po dodatnih pristaniških delavcih je bila takrat velika, resursov v Kopru pa zelo malo. Mnogi delavci so zato prihajali od daleč, brez svojih družin. Danes so razmere drugačne. Pristanišče je tehnološko napredovalo, Koper je postal ne samo pristaniško ampak tudi univerzitetno mesto. Vse večje potrebe po študentskih sobah so zato bile priložnost, da ponudbo objekta v Prisojah prilagodijo razmeram na trgu, zato so sobe prenovili v skladu s standardi, ki veljajo za študentske bivalne enote. Prenovo treh etaž (90 ležišč od skupnih 160) so zaključili pred kratkim. »Prenova je trajala približno dva meseca, zamenjali smo opremo po sobah, laminat na tleh in pohištvo v kuhinjah, tako da so sedaj sobe primerno urejene za študente. Matična družba Luka Koper je financirala prenovo kopalnic, načrtujemo pa tudi posodobitev ogrevalnega sistema z nabavo toplotnih črpalk ter ureditev okolice in parkirišča«, pravi Darko Grgič, direktor Pristana, ki poudarja, da je pri tem imelo ključno vlogo sodelovanje z zavodom Študentski domovi in Univerzo na Primorskem. »Pomagali so nam pri vzpostavitvi standardov za bivanje študentov ter  pri prijavi za pridobitev koncesije za subvencioniranje bivanja študentov. Za letošnje študijsko leto smo pridobili 60 subvencij, za prihodnje leto pa bomo subvencije zaprosili še za ostalih 100 ležišč. Vse obnovljene sobe so že zapolnjene, povpraševanje pa je iz leta v leto večje, kar potrjuje, da smo na pravi poti«, je še dodal Grgič.  Urediti nameravajo tudi ponudbo prehrane za študente. Že zdaj njihova kuhinja ponuja tople obroke, s 1. januarjem pa naj bi pridobili subvencijo za študente in jim tako organizirali prehrano na bone.