Okoljsko poročilo za leto 2013

Na naši spletni strani (zavitek OKOLJE) smo danes objavili Okoljsko poročilo za leto 2013 v katerem smo pripravili natančen pregled rezultatov na področju ravnanja z okoljem v pristanišču.

 

Iz poročila izhaja kar nekaj zanimivih podatkov med katerimi bi izpostavili:

– obnovitev certifikata EMAS,

– pridobitev okoljevarstvenega dovoljenje glede emisij odpadnih voda iz vseh naprav v Luki Koper d.d.,

– uvedba tehnologije nanosa papirniškega mulja na deponiji premoga in železove rude za zmanjševanje prašenja ter nabava potrebne opreme,

– asfaltiranje dela deponije premoga s ciljem zmanjševanja prašenja,

– nabava dveh novih specialnih vozil za čiščenje transportnih poti,

– vgraditev dodatnega filtra na Terminalu za glinico,

– vgraditev merilne naprave za on-line spremljanje porabe energentov talne mehanizacije, izvedba natančnega energetskega pregleda na Kontejnerskem terminalu.

 

Podrobnejše informacije si lahko preberete v poročilu.