Pomahajmo v svet – Jaz in moja država

Gre za mednarodni projekt, preko katerega otroke v vrtcih in šolah med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek namenjajo predvsem spoznavanju kultur, običajev in načinu življenja. Otroci si lahko pokažejo kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo in v kakšnem okolju živijo. Zadnja njihova naloga je bila na temo »Jaz in moja država«, kjer se morali partnerskemu vrtcu Sardelice iz Starega vrtca na Hvaru predstaviti Slovenijo. Odločili so se za obisk našega pristanišča, kot eno izmed redkih značilnosti Slovenije. Ogledali pa so si tudi vojaško ladjo Triglav. Upamo, da bodo po včerajšnjem obisku znali marsikaj povedati svojim vrstnikom na Hvaru.