Predstavitev sistema vzorčenja in ravnanja z balastnimi vodami

Usposabljanje je potekalo v sklopu evropskega projekta »BALMAS: Sistem ravnanja z balastnimi vodami za varstvo Jadranskega morja«, ki obravnava zaščito pred onesnaževanjem z balastnimi vodami na območju Jadranskega morja, preprečevanje tveganj ter izboljšanje morskega in obalnega okolja. Usposabljanje sta vodila dr. Matej David in dr. Stephan Gollasch (Hamburg, Nemčija), ki sicer izvajata usposabljanja za vse evropske inšpekcije pod okriljem Evropske agencije za varnost plovbe in za Mednarodno pomorsko organizacijo na različnih koncih sveta.

 

Balastne vode so nujne za varno plovbo ladij in ohranjanje njihove stabilnosti, vendar predstavljajo tudi pomemben način prenosa tujerodnih vodnih organizmov.  V sklopu projekta raziskovalci preučujejo sisteme zaščite pred onesnaževanjem z balastnimi vodami in se usposabljajo za uporabo najnovejših metod, orodij in inštrumentov vzorčenja in hitrih analiz za ugotavljanje skladnosti ladij z Mednarodno konvencijo o balastnih vodah.

 

Usposabljanja so se udeležili projektni partnerji iz vseh jadranskih držav oz. inšpekcijskih organov Italije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Albanije. Iz Slovenije v projektu sodelujejo Inštitut za vode, kot nosilec projekta, Morska biološka postaja in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kot pridruženi partner.

 

Poleg Luke Koper so pomembno podporo dogodku zagotovili tudi Uprava RS za Pomorstvo, Sirio d.o.o. Koper in pomorske agencije.