Prva izdelana opeka iz luškega morskega sedimenta

Tako kot večina svetovnih luk, se tudi v Luki Koper spopadamo z velikimi količinami morskih sedimentov. Ker so območja za odlaganje omejena, smo začeli preučevati alternativne možnosti uporabe izkopanega materiala predvsem v gradbeništvu. Z Zavodom za gradbeništvo Slovenije smo zato izvedli skupen raziskovalni projekt z naslovom »Uporaba sedimentov kot sekundarna surovina«, s katerim smo želeli poiskati dodano vrednost izkopanim morskim sedimentom in prikazati potencial njihove ponovne uporabe. Iz raziskave izhaja, da luški morski sedimenti vsebujejo visok delež gline in primerno vsebnost kremena in karbonatov, kar so pozitivne lastnosti opečnatih izdelkov. Od tukaj torej ideja o poskusu izdelave le teh. O sami kakovosti morskih sedimentov pa smo že poročali.

Morski sedimenti po žganju pri 1050 Co so izkazali odpornost proti zmrzovanju, nizko vpojnost vode ter visoko tlačno in upogibno trdnost, kar so zaželene lastnosti opeke. Določene lastnosti bomo še izboljšali, predvsem zmanjšali krčenje opeke pri procesu žganja.

 

Projekt je bil v celoti financiran iz evropskega projekta Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču – Safeport.

 

Gospodarno ravnanje z odpadki je del naše trajnostne politike predvsem ker se zavedamo, da kot pristaniški in gospodarski subjekt vplivamo na okolje in da moramo smotrno in zgledno skrbeti zanj.