Solidarnost zaposlenih

Svet delavcev Luke Koper, d.d. je pozval zaposlene k solidarnostni akciji zbiranja denarne pomoči za odpravo posledic škode povzročene zaradi žledoloma. Odzvalo se je 336 zaposlenih v delniški družbi. Vsak je prispeval 2 % marčevske plače, kar je skupaj naneslo 16.552,43 evrov. Zbran denar bo Prostovoljno gasilsko društvo Postojna, ki je pogumno pristopilo k odpravi posledic naravne nesreče ter k reševanju ogroženega prebivalstva, porabilo za nakup opreme.
Simbolični ček je iz rok predsednika Sveta delavcev Nebojše Topiča danes prevzel predsednik PGD Postojna Boštjan Triler. Ob tem se je zahvalil luškim donatorjem ter poudaril, da jim je solidarnostna pomoč zaposlenih Luke Koper velika vspodbuda za delo tudi v prihodnje. Dogodka so se poleg številnih članov Sveta delavcev Luke Koper udeležili še delavski direktor Matjaž Stare ter predstavniki PGD Postojna, Božidar Pirc, podpredsednik društva, Andrej Tratnik, namestnik poveljnika ter član upravnega odbora Luka Tratnik.