Testiranje zaščitnega sredstva za les

Luka Koper je udeležena v številnih razvojnih projektih, kjer nastopa kot partner, naročnik ali kako drugače. Poleg projektov, kjer je Luka udeležena neposredno, je težnja družbe, da vsem deležnikom omogoča ustrezno raziskovalno okolje, v kolikor to omogočajo varnostne, okoljske, ekonomske in druge predpostavke.

V tem kontekstu se je pred nekaj dnevi zaključil tudi prvi in kar pet let trajajoči projekt oz. preizkus, kjer smo Biotehniški fakulteti in podjetju Silvaprodukt d.o.o. omogočili testiranje zaščitnega sredstva  »Silvanolin«. Sredstvo je namenjeno zaščiti pred morskimi organizmi in je plod slovenskega znanja.