Vsi za enega, eden za vse!

Ta teden je na pobudo Luke Koper, d.d. in Mestne občine Koper ter v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, DRSC, DARS, Slovensko vojsko, Gasilsko brigado Koper in Službo za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOK  stekla prostovoljna delovna akcija »Vsi za enega, eden za vse« preko katere smo k sodelovanju poskušali pritegniti čim večje število podjetij, ki bi lahko s svojo opremo, znanjem ali zgolj finančnim prispevkom, pomagali pri odstranjevanju posledic vremenske ujme, ki je prizadela velik del Slovenije.

Na poziv se je odzvalo 6 gospodarskih subjektov: Kemis d.o.o., Godina d.o.o., Grafist, d.o.o., Isbe d.o.o., CPK d.d. in PGD Domžale, ki so akcijo uspešno izvedli danes. Pri čiščenju cest, odstranjevanju in odvozu vejevja in drevja je sodelovalo skupaj 30 mož, s petimi tovornjaki in enim rovokopačem. Počistili so vsega skupaj 40 km cest na odsekih Postojna-Razdrto, Postojna-Erazem, Drtija-Izlake, Izlake-Zagorje, Trojane-Izlake, Unec-Rakek-Podskrajnik in Razdrto-Senožeče.

 

»Veseli smo, da se je na naš poziv, čeprav v zelo kratkem času odzvalo toliko podjetij. V imenu organizatorjev akcije se jim zahvaljujem za njihovo požrtvovalnost in dobrodelnost. V Luki Koper bomo tudi v prihodnjih tednih in mesecih skrbno spremljali stanje na terenu in priskočili na pomoč pri vzpostavitvi normalnega stanja v državi, predvsem na področju transportnih povezav. Luka Koper namreč ni omejena zgolj s pristaniško ograjo, ampak je odvisna od logističnih povezav z njenim zaledjem oziroma glavnimi trgi doma in v tujini. Brez hitrega in odločnega ukrepanja na železniški povezavi v dneh po ledeni ujmi bi Luka Koper utrpela veliko večjo škodo, kot jo je sicer, zato se počutimo dolžni uslugo vrniti skozi dobrodelnost«, je ob zaključku akcije povedal predsednik uprave Luke Koper, Gašpar Gašpar Mišič.