Časopis Luke Koper 3. v evropski konkurenci

V ponedeljek, 16. 11. 2015 je Združenje evropskih internih komunikatorjev FEIEA podelilo nagrade FEIEA Grand Prix 2015. Med 45 evropskimi nagrajenci je bila tudi Luka Koper za interni časopis Luški glasnik (3. mesto v kategoriji internih glasil), slavili pa so še rojaki iz Pristopa in Vesna Petkovšek, vodja internega komuniciranja v Gorenju. Letos je na evropsko tekmovanje internih komunikacij FEIEA Grand Prix 2015 sicer prispela 101 prijava (od tega 7 slovenskih) iz 14 držav. Konkurenca je bila resna, saj so tekmovale tudi multinacionalke z več 10-tisoč zaposlenimi (Intesa SanPaolo, Vodafone, Siemens, Škoda Auto, Volkswagen, T-Mobile in drugi). Prijavljena dela so tekmovala za naslove najboljša evropska praksa v 14. kategorijah (tiskani in elektronski mediji, interne komunikacijske strategije in dogodki). Po treh krogih žiriranja na nacionalni in mednarodni ravni je žirija izbrala po tri najboljše prakse (1., 2. in 3. mesto) v vsaki kategoriji. Luški glasnik sicer neprekinjeno izhaja že polnih 45 let. Za njim trenutno stoji uredniški odbor, ki šteje cca 20 ljudi, izdajamo pa ga v nakladi cca 1.600 izvodov. Časopis vsakega 12. v mesecu pride v roke vsem zaposlenim v Skupini Luke Koper, članom Društva upokojencev Luke Koper in članom pristanišče skupnosti.