Čisto veselje za otroke

V okviru programa Botrstvo, ki ga vodi Zveza prijateljev mladine, je Gorenje Surovina sprejelo odpadne surovine podjetij in posameznikov. Izkupiček odkupa so namesto prinesiteljem namenili za letovanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Akciji Čisto veselje smo se pridružili tudi mi in darovali kar 15 ton odpadnega železa in še 1.860 kg odpadne elektronske opreme.

Končni izkupiček akcije Čisto veselje je 527 ton zbranih odpadnih materialov, kar pomeni 58.679 evrov za letovanja otrok s posebnimi potrebami. Od tega smo iz Luke Koper prispevali nekaj več kot 15.000 ton oz. 3.000 €. Zaradi dobrega odziva organizatorji že načrtujejo ponovitev akcije prihodnje leto.

Otroci bodo tudi z našo pomočjo vključeni v organizirana letovanja, zimovanja in tabore ter dobili za potrebno strokovno pomoč na počitnicah.

Res eno samo Čisto veselje!

V Sloveniji je vedno več otrok, ki imajo težave kot so hiperaktivnost, avtizem in motnje koncentracije. Obiskujejo običajne osnovne šole, vendar potrebujejo dodatno pomoč. Zaradi svoje posebnosti so pogosto izključeni iz organiziranih prostočasnih aktivnosti in druženja z vrstniki, saj njihove težave zahtevajo dodatnega vzgojitelja, ki ga navadno plačajo starši. Za družine, ki živijo v revščini, je to prevelik zalogaj, saj težko plačajo že osnovne življenjske stroške, zato so ti otroci odmaknjeni iz družbe.