Luka Koper tudi letos štipenditor mladih upov

Pri izboru štipendistov v Luki Koper sodelujejo vodstva enot, ki planirajo potrebe po novih kadrih. Zagotavljanje pravih ljudi na luška delovna mesta se začne že v zgodnjem odkrivanju in pridobivanju pravih dijakov in študentov. Vodstva fakultet in srednjih šol so oblikovala priporočila in nabor obetavnih dijakov in študentov, nato pa smo opravili številne razgovore, na katerih je bilo več zelo dobrih kandidatov za kadrovsko štipendijo.

 

Letos smo podelili 3 kadrovske štipendije:

Luka Koper je sicer eden največjih zaposlovalcev v regiji, s sodelovanjem s številnimi izobraževalnimi ustanovami pa spodbuja tudi razvoj stroke in izobraževanje mladih kadrov.

 

Jerneju, Davidu in Vesni želimo uspešen študij ter veliko radovednosti pri odkrivanju novih znanj.