Nadzor = prihranki

Pristanišča so pomemben porabnik energentov. Energenti poganjajo stroje, omogočajo razsvetljavo, delovanje hladilnih in ogrevalnih sistemov, pa tudi normalno delovanje pisarn.Luka Koper je v Evropskem projektu Greenberth našla priložnost, da vzpostavi pilotni sistem spremljanja porabe energentov na terminalu za sadje. Rezultate projekta je energetski menedžer v Luki Koper Goran Matešić predstavil na seminarju, ki je potekal danes,  20. marca v prostorih pristanišča.

V letu 2014 je Luka Koper porabila preko 6,8 milijonov evrov za energente in vodo. Skoraj 70% tega je odpadlo na pogonska goriva, približno 24% pa na električno energijo. Velja pravilo, da se poraba energije običajno povečuje že, če je ne merimo. Prav zato si je Luka Koper zadala za cilj vzpostavitev sistema, ki omogoča  nadzor nad porabo energentov. Povprečni prihranki energije v industriji po uvedbi takega sistema znašajo 5% za električno energijo ter 7% za toploto in goriva.

Za uvedbo pilotnega sistema spremljanja porabe energentov na terminalu za sadje se je podjetje odločilo, saj je terminal pomemben porabnik električne energije (lanska poraba je znašala 2.272.874 kWh), pri čemer se elektriko uporablja predvsem za hlajenje tovorov in razsvetljavo.

Pilotni projekt je vključeval vgradnjo merilne in komunikacijske opreme v transformatorski postaji 17, iz katere se napajajo 3 hladilnice, 3 skladišča, 1 nadstrešnica, pa tudi priključki za hlajene zabojnike. Vgrajene  tokovne merilne transformatorje in mrežne analizatorje je bilo potrebno povezati s sistemom scado, ki hrani podatke o porabi.

 

V letu 2015 se bo tako Luka Koper, na osnovi pridobljenih izkušenj pri pilotu projekta Greenberth, intenzivno posvetila vgradnji opreme v transformatorske postaje ter do leta 2017 zaključila z vzpostavitvijo energetskega nadzornega sistema za električno energijo za celotno območje pristanišča.