Pristaniški oljčnik testno okolje za spremljanje oljčne muhe

Raziskovalci z Inštituta za oljkarstvo (UP ZRS) so namreč pričeli spremljati pojav oljčne muhe »na daljavo«. Postavili so dve leseni hiški, ki omogočata spremljanje oljčne muhe preko računalnika. Ena hiška je postavljena v oljčniku v koprskem pristanišču, druga pa v oljčniku na Markovcu. V prihodnjih mesecih bodo raziskovalci izboljševali napravo za spremljanje oljčne muhe na daljavo, ki bo služila oljkarjem pred tem nadležnim škodljivcem.

Zdaj namreč oljkarji fizično opravljajo preglede vab in oljčnikov ter o pojavu muhe poročajo pristojnim organizacijam, ki pojav beležijo in opozorilo o pojavo širijo med oljkarsko skupnost.

ONLINE: Slike lepljivih vab z vsakodnevnimi spremembami