Za sredstva sklada Živeti s pristaniščem se poteguje nekaj več kot 200 projektov

Organizatorji so svoje projekte prijavili v različnih kategorijah: največ je tudi letos športa in kulture, precej jih je s področja humanitarnega dela in izobraževanja, nekaj turizma in drugih. Rezultate letošnjega izbora bo Luka Koper objavila na spletnem mestu Živeti s pristaniščem, organizatorje izbranih projektov pa bo komisija obvestila tudi po e-pošti.