Avtomobilske zgodbe iz pristanišča

Vsako blago, ki pride v pristanišče, zahteva svoj način pretovora in skladiščenja. Do naročnika ali kupca mora namreč priti v odličnem stanju, ne sme se pokvariti ali poškodovati, pa naj gre za stroj, pločevino v zvitku, banane, les, gorivo ali avtomobile.  Kaj vse je za to potrebno narediti in na kaj vse paziti? Preprosto si predstavljamo, da npr. avtomobile, ki jih z vagoni pripeljejo iz tovarne v pristanišče, vozniki odpeljejo do skladišča ali pa neposredno na ladjo in posel je zaključen. A sploh ni tako, v pristanišču se odvija povsem drugačna zgodba.   

Prav vsak premik avtomobila je natančno določen, popisan in izmerjen, od prevzema in kontrole vozila, skladiščenja, parkiranja, premikanja, nakladanje na ladjo, kamione ali vagone… Vse to od dobavitelja storitev, torej od Luke Koper, zahtevajo proizvajalci oziroma tisti, ki naročajo luško storitev. Pri tem veljajo za vsako blagovno znamko drugačni standardi, ki jih morajo na avtomobilskem terminalu Luke Koper natančno poznati in jih vpeljati v delovni proces.

Gre za obsežno in zahtevno delo, saj lahko priročnik z navodili samo enega proizvajalca obsega 80 strani, opis kontrole vozil pa še dodatnih 20. Zato z vsakim vozilom različno postopajo, določeno je vse do najmanjše podrobnosti, celo, kako mora biti nastavljen voznikov sedež pri parkiranem avtomobilu, kako pustiti menjalnik in ročno zavoro, kolikšen mora biti razmik med vozili na skladišču in med nakladanjem oziroma razkladanjem z ladje … Za vsako avtomobilsko znamko torej drugače, za VW, Renault, Kio, Hyundai, Mercedes, Toyoto, Hondo, BMW, Audi, Škodo, Seat, Mitsubishi, Dacio, Ford, Suzuki, Citroen, Peugeot…

V Luki Koper so na terminalu za avtomobile v zadnjih letih naredili veliko za višjo raven kakovosti svojih storitev. Zahteve proizvajalcev so namreč vse bolj kompleksne, borijo se za vsakega kupca, konkurenca je neizprosna. Z uveljavljanjem sistema kakovosti, so proizvajalci med drugim določili tudi redne postopke za preverjanje dela in poslovanja na celotni transportni poti do svojih kupcev. Med temi je presoja oziroma t.i. audit med najpomembnejšimi, ker pomeni oceno poslovanja in upoštevanja določil ter standardov pri delu z vozili, ki mora biti skladno z njihovimi standardi kakovosti.

V pristanišču  presojevalci poleg procesa nakladanja in razkladanja ladij ter skladiščenja tako na prostem kot v garažni hiši redno preverjajo ali v Luki Koper izobražujejo voznike in kontrolorje, ali so vsi udeleženci v delovnih procesih seznanjeni z delovnimi navodili, standardi in priporočili proizvajalca. V času presoje pregledajo tudi primopredajne točke med udeleženci v logistični verigi ter preverijo evidence morebitnih sprememb na vozilu v času zadrževanja v pristanišču. Presojevalci nikoli ne pozabijo tudi na pregled varnostnega sistema, ki mora biti brezhiben in ne dopušča kraj ter omogoča hiter odziv v primeru požara ali drugih nesreč.  

Večina naročnikov storitev na avtomobilskem terminalu koprskega pristanišča se za presojo odloči enkrat na leto. V kolikor ugotovijo neupoštevanje standardov, potem preverijo odpravo neskladnosti že po šestih mesecih. Za vzdrževanje kakovosti morajo v Luki Koper izvajati redne interne preglede, voditi razne evidence, izobraževati zaposlene in ne nazadnje investirati v dejavnost avtomobilskega terminala.

Stranke torej redno spremljajo in ocenjujejo delo na avtomobilskem terminalu, ki mora dosegati najvišji nivo kakovosti storitev. To od nje pričakujejo njeni naročniki, ker želijo perfekten avtomobil za končnega kupca. Vsak od nas namreč pričakuje, da bomo za svoje plačilo dobili avtomobil v brezhibnem stanju.  

 

Vir: ISTRA, priloga Primorskih novic, marec 2016