Bronasto priznanje za okoljsko inovacijo

Na slavnostnem dogodku so podelili 14 zlatih, 21 srebrnih in 5 bronastih priznanj.

 

Bronasto priznanje je prejela tudi Luka Koper za inovacijo Opeka iz morskega sedimenta. Avtorica inovacije je okoljska managerka Franka Cepak, ki je povedala: »Že pred leti smo razmišljali o tem, ali bi bilo možno poiskati dodano vrednost izkopanim sedimentom in prikazati potencial njihove ponovne uporabe. Z Zavodom za gradbeništvo Slovenije smo izvedli skupen raziskovalni projekt z naslovom Uporaba sedimentov kot sekundarna surovina. Ugotovili smo, da morski sedimenti vsebujejo visok delež gline, primerno vsebnost kremena in karbonatov, kar so pozitivne lastnosti opečnatih izdelkov. Goriške opekarne, ki jih je projekt zanimal so izdelale pilotno opeko primerno za zidove, cestne robnike, tlakovce, protihrupne bariere in strešne kritine.«

 

Ta projektov je leta 2014 navdušil žirijo združenja evropskih pristanišč (ESPO – European Sea Ports Organisation), ki je Luki Koper leta 2014 podelila nagrado za projekt No waste, just resources!, v katerem smo predstavili primere dobrih praks pri ravnanju z odpadki v koprskem pristanišču.  

 

Gospodarno ravnanje z odpadki je del naše trajnostne politike predvsem ker se zavedamo, da kot pristaniški in gospodarski subjekt vplivamo na okolje in da moramo smotrno in zgledno skrbeti zanj.