Prenovljen in obogaten Škocjanski zatok vabi

Za obnovo so potrebovali leto in pol, ki je bila zaradi posebnega naravnega okolja zahtevna in draga, pri čemer so večji del treh milijonov težke prenove pridobili iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zgodovina zatoka se je začela pisati leta 1957, ko so zgradili 900 metrov dolg nasip od mesta Koper do izliva Rižane. S tem »umetnim« posegom so pravzaprav oblikovali zatok. Njegova vodna površina se je z leti manjšala, v 80. letih so ga skoraj zasuli, saj so nameravali na tem območju zgraditi industrijsko cono. Naravovarstveniki so prepoznali njegov pomen in končno so ga leta 1998 zavarovali s posebnim zakonom ter programom varovanja. Leta 1999 je koncesijo za upravljanje rezervata dobilo Društvo za opazovanje in preučevanje ptic. Od tedaj so v rezervatu opazili več kot 240 vrst ptic. Naravni rezervat je 122 hektarjev veliko sredozemsko mokrišče in največje brakično (polslano) močvirje v državi. Zaradi izjemno bogate favne in flore sodi med zaščitena območja evropske mreže Natura 2000. 

 

Zanimivost tega prvovrstnega naravnega rezervata je tudi njegova umeščenost v povsem urbano okolje. Meji na železniške tire, ceste in obdelana polja ter samo mesto Koper. Njegova neposredna soseda je tudi Luka Koper, ki se je že večkrat izkazala kot njegov sponzor.  

 

V prenovljenem objektu prirejajo v naslednjih dneh dva zanimiva dogodka, in sicer:

– sobota, 19. 3. 2016: ob Svetovnem dnevu voda bo potekal tradicionalni slikarski Ex tempore z naslovom »Naša naravna dediščina«;

– torek, 22. 3. 2016: predavanje Ladja Rex ob 18.00. 

Več informacij dobite tukaj.