V sklad Univerze na Primorskem smo letos prispevali 3 kadrovske štipendije

Zato smo že 8 let tudi štipenditor v skladu Univerze na Primorskem.
Letos pa smo štipendijo podelili dijaku Srednje tehniške šole Koper Jerneju Kocjančiču in študentki Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP Vesni Volaš. Oba sta poleti pri nas opravljala prakso in ker so bili sodelavci z njunim pristopom in delom zadovoljni, bosta kadrovsko štipendijo prejela tudi za to študijsko leto.
Pogodbo sta podpisala pretekli teden na dogodku v organizaciji Univerze na Primorskem (19. 1. 2016).

Skupaj s Fakulteto za promet bomo izbrali še enega štipendista med njihovimi študenti, skupaj bomo letos torej podelili 3 kadrovske štipendije.