Imamo Okoljsko strategijo do 2030

V Luki Koper smo pred kratkim sprejeli Strateške usmeritve razvoja na okoljskem področju do leta 2030. Glede na vpetost poslovanja družbe v okolje in prostor, v katerem deluje, se je izkazalo potrebno, da natančneje opredelimo okoljsko strategijo in aktivnosti, ki jih bo družba izvajala v naslednjih letih na področju trajnostnega razvoja. Eden izmed ciljev, ki ga zasledujemo, je namreč skrb za dolgoročno vzdržen razvoj naravnega in družbenega okolja ter podpora razvoju pristanišča v širšem regionalnem in mednarodnem prostoru. 

Spomnimo lahko, da ima Luka Koper že od leta 2010 certifikat EMAS, ki je najvišji standard v Evropski uniji na področju okoljskega ravnanja. Še vedno smo v Evropi med redkimi pristanišči, ki se lahko pohvalijo s tem certifikatom in ki svojo okoljsko politiko načrtujejo dolgoročno.

 

Ključne točke strategije do 2030 smo povzeli v spodnji prezentaciji.

                                                                                                                                                                          Celoten dokument je dostopen TUKAJ.