Obisk predstavnikov KS Bertoki

Krajevna skupnost Bertoki meji na pristanišče, njihovo naselje vsak dan prečka v povprečju 1.000 tovornjakov, ki so namenjeni v pristanišče oziroma iz njega. To je za kraj velika obremenitev, zato so obiskovalce najbolj zanimali načrti izgradnje novih vhodov za tovornjake. Spraševali so tudi, kako je z načrtom izgradnje serminske vpadnice, ki bi tovornjake izločila z avtoceste že na Bivju in bi se izognili Bertokom. Kot jim je razložil vodja področja investicij v Luki Koper Robert Rožac, je za izgradnjo serminske vpadnice zadolžena država, zapleta pa se zaradi arheoloških raziskav, ki morajo biti izvedene pred začetkom gradnje.

Okoljska menedžerka v Luki Koper Franka Cepak je gostom opisala aktivnosti družbe na področju meritev in zmanjševanja negativnih vplivov pristaniške dejavnosti na okolje. Vodja področja za varovanje zdravja zaposlenih in ekologijo Boštjan Pavlič pa je povzel okoljsko strategijo družbe do leta 2030.