Pridobili smo nov certifikat

Danes, 5. maja, je v Središču Rotunda potekal posvet z naslovom Sistemi vodenja breme ali prednost?, ki ga je organiziral SIQ Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje v sodelovanju z Luko Koper. Na posvetu je sodelovalo več strokovnjakov s tega področja in strinjali so se, da so sistemi vodenja kakovosti prednost za vsako organizacijo, saj jim omogočajo urejeno poslovanje ter nadaljnjo rast in razvoj. Dogodek je bil tudi priložnost za podelitev najnovejšega certifikata za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015 Luki Koper. Certifikat ISO 9001 smo sicer pridobili pred 20 leti, danes pa ta sistem nadgrajujemo z novo izdajo, ki je v še večji meri usmerjena v doseganje rezultatov in nenehne izboljšave poslovanja. 

Naj dodamo, da je bila Luka Koper med prvimi evropskimi pristanišči, ki je celotno poslovanje uredila v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti, saj smo že leta 1994 začeli vnašati načela kakovosti v naše delovne sisteme in prakse. Več si lahko preberete tukaj.