Srečanje s predstavniki KS Koper center

V Luki smo 31. avgusta sprejeli člane sveta Krajevne skupnosti Koper center. Gostom smo predstavili razvojne načrte Luke Koper in prikazali naše okoljevarstvene aktivnosti s poudarkom na okoljski strategiji družbe do leta 2030. Peljali smo jih tudi na ogled pristanišča in posebej kontejnerskega terminala, ki je najbliže mestnemu jedru in bomo vanj tudi v naslednjih letih največ investirali. Predstavili smo novo obliko zvočnega alarma (t. i. beli zvok), s katerim smo pred kratkim zamenjali vse piskače na dvigalih in tako ukinili zvok, ki je bil za okolico najbolj moteč.

V Luki Koper se bomo še naprej trudili krepiti dialog in sodelovanje z lokalno skupnostjo, saj se zavedamo, da vpliv pristaniške dejavnosti najbolj občutijo prebivalci, živeči v neposredni bližini pristanišča.