Vgradili smo opeke iz mulja

Vse bolj pereč problem nas je spodbudil, da smo pred leti začeli preučevati alternativne možnosti uporabe morskih sedimentov. Povezali smo se z Zavodom za gradbeništvo Slovenije in pod okriljem evropskega projekta Safeport izvedli raziskavo z naslovom »Uporaba sedimentov kot sekundarna surovina«. Ta je pokazala, da luški morski sedimenti vsebujejo sestavine primerne za izdelavo opečnih izdelkov. Idejo smo uresničili skupaj  z Goriškimi opekarnami, ki so izdelale prvo večjo količino opečnatih izdelkov. Zidake smo pred kratkim prvič uporabili pri izgradnji predelnih sten novih prostorov za skladiščenje orodja in v mizarski delavnici. 

Opeka iz morskega mulja je leta 2014 navdušila žirijo združenja evropskih pristanišč ESPO, ki je Luko Koper nagradila tudi za druge okoljske prakse pri ravnanju z odpadki. Nagrado – bronasto priznanje – za inovativni projekt opeke iz morskega sedimenta je od Gospodarske zbornice Slovenije prejela prijaviteljica inovacije Franka Cepak, okoljska menedžerka v Luki Koper.

V prihodnjih letih tako ostaja še veliko izzivov na področju odstranjevanja morskega mulja, saj vzporedno z vlaganji v pristaniško infrastrukturo nastajajo tudi velike potrebe po poglabljanju morskega dna v luških bazenih. Pokazali smo, da je morski mulj mogoče uporabiti za izdelavo uporabnega proizvoda, kar nam je dalo potrditev, da nadaljujemo z raziskavami na tem področju.