Izdali smo Luške vozle

Publikacijo Luški vozli smo namenili prebivalcem številnih krajevnih skupnostih Mestne občine Koper in prebivalcem Občine Ankaran.

V reviji smo na razumljiv način želeli deliti tisto, kar v zvezi s pristaniščem, z ljudmi in okoljem počnemo ter izpostaviti trajnostno razvojne aktivnosti, v katerih smo dobri. Dobri za ljudi na obeh straneh pristaniške ograje, dobri za občane Kopra in Ankarana, pa tudi dobri za državljane.

Revija smo poslali na 15.300 naslovov, objavljena pa je tudi tukaj (poglavje Okolje/Okoljsko poročilo)

Vabljeni k ogledu in prebiranju.