Koprskim kolegom predstavili novosti

Pokazali so jim novosti v pristanišču, ki veljajo za luške specifike in vplivajo na delo, če pride do gasilskih intervencij. V primeru posredovanj v luki delo gasilskih ekip sicer vodi in koordinira vodja požarne varnosti Luke Koper oz. vodja izmene poklicnih gasilcev Luke Koper.

Gasilci so si ogledali hladilnico sadja, obe garažni hiši, glavna črpališča po luki, sončne elektrarne na strehah skladišč, spoznali posebnosti v upravnih stavbah, se odpravili tudi na terminal tekočih tovorov, silos in podobno. »Ker je pristanišče zaprt sistem, v katerem veljajo posebna pravila, je zato še toliko bolj dobrodošlo, da si koprski gasilci vzamejo dragoceni čas in se v dobrem duhu spoznajo z našim sistemom. Znanja in veščine pa gasilci tudi sicer redno izmenjujejo med seboj na letnih strokovnih srečanjih in obiskih,« nam je povedal Silvo Nusdorfer, vodja izmene luških gasilcev, ki je sprejela koprske kolege.

Z gasilskim pozdravom, na pomoč! Pa srečno vsem gasilcem – znotraj in zunaj luške ograje.