Morska pena

Ni ravno novica iz pristanišča, je pa iz njegove soseske. Iz Škocjanskega zatoka smo 7. novembra dobili zanimivo pojasnilo naravnega pojava, ki je zmotil nekaj komentatorjev na socialnih omrežjih.

Zaskrbljeni so opozarjali, da se morska voda, ki priteka v zatok skozi morski kanal (op. a. skozi pristanišče), »sumljivo« peni.

V rezervatu so za mnenje takoj prosili strokovnjake iz Morske biološke postaje v Piranu (MBP, NIB): »Strokovnjaki z MBP so poudarili, da je pojav morske pene večinoma naravnega izvora in le redko povezan z onesnaženjem. Penjenje morske vode nastane zaradi povečanih vsebnosti raztopljenih organskih snovi (beljakovine, sladkorji, lipidi…), ki podobno kot detergenti prispevajo k manjši površinski napetosti vode; vetrovi in valovanje morja pa povzročajo mešanje vode z zrakom in tvorbo mehurčkov.« Odvzet je bil tudi vzorec vode, ki so ga predali v laboratorijske analize.

V Piranu so tako povzeli: »Raziskave pojava penjenja morja kažejo, da je glavni izvor organske snovi odmrli fitoplankton (mikroskopsko majhni organizmi, ki kot vir energije za rast in razmnoževanje izkoriščajo sončno svetlobo). K nastanku pene prispevajo še razgradni produkti kopenskih rastlin, izločki makrofitskih alg in fitoplanktona kot tudi površinsko aktivne snovi odpadnih voda. Kvaliteta in koncentracija raztopljene organske snovi vpliva na konsistenco, kvaliteto in obstojnost pene. V sami peni opazimo tudi povečano vsebnost anorganskih in organskih delcev (npr. fitoplanktonskih celic), ki vplivajo na njeno obarvanost.«

Hvala našim sosedom, proaktivnim strokovnjakom iz Škocjanskega zatoka, za to zanimivo razlago.