Naslednje leto v pristanišče skozi nov vhod

Pretovor v koprskem pristanišču se je v zadnjih trinajstih letih skoraj podvojil in v letu 2017 že presegel 23 milijonov ton. Približno 40 % tovora prihaja ali zapušča pristanišče s tovornjaki in sicer čez edini kamionski vhod, ki je bil zgrajen že leta 1981 in s štirih na šest pasov razširjen v letu 2016. Kljub relativno visokemu deležu blaga potujočega po železnici, se je z leti povečeval tudi kamionski promet. Na povprečen delavnik tako v pristanišče zapelje okrog 1.000 tovornjakov, ki razvažajo tovor do terminalov, veliko je tudi gradbenih, servisnih in dostavnih tovornjakov.

Novi, t. i. Srminski vhod je bil že leta 2011 vključen v Državni prostorski načrt pristanišča. Po letih zapletov zaradi lastništva parcel so se letos avgusta končno začela gradbena dela, zaključek pa je predviden v marcu 2019. Naložbo vredno 4,15 milijona evrov bo krila Luka Koper, investicija pa bo obsegala:

– izgradnjo 450 metrov dolge štiripasovne navezave,

– izgradnjo nadstrešnic ter

– ploščad, na kateri bodo objekti za carino in varnostno službo.

Glede na lokacijo bo novi vhod deloval predvsem kot vstopna točka za 2. pomol, kjer so koncentrirani sipki in generalni tovori ter velike skladiščne površine za avtomobile. Skrajšale se bodo poti in s tem čas vožnje do terminalov, bistveno manj bo križanj med tovornjaki, vlaki in ostalo mehanizacijo, kar bo izboljšalo interno logistiko in produktivnost pristanišča. Ko bo zgrajen, bo na novi vhod preusmerjenih približno 40 % vseh tovornjakov, na obstoječem pa bodo prevladovali tovornjaki s kontejnerji in hitro pokvarljivim tovorom.