Omogočili smo nakup novega električnega vozila

Danes je v Škocjanskem zatoku potekala slovesna predaja v uporabo električnega delovnega vozila za upravljanje naravnega rezervata. Nakup je skoraj v celoti financirala Luka Koper.

Električno delovno vozilo Alke ATX 240E je namenjeno upravljanju površin in objektov za obisk (opazovalnic, opazovališč in učnih poti), predvsem dostavi orodja in materiala za vzdrževalna dela ter pobiranju smeti. »Odkar je Škocjanski zatok dokončno urejen in ponovno odprt za obisk, je precej upravljavskih aktivnosti povezanih z vzdrževanjem poti in drugih površin, na katerih se zadržujejo obiskovalci. Primerna rešitev za te potrebe je uporaba električnega delovnega vozila, s čimer sledimo tudi ciljem trajnostne mobilnosti na zavarovanem območju narave,« je odločitev za nakup vozila komentirala Nataša Šalaja, nekdanja vodja naravnega rezervata.

Nakup vozila je s sponzorskimi sredstvi v višini 25.000 evrov skoraj v celoti omogočila Luka Koper, d. d., ki že več let podpira delovanje in vzdrževanje Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki se nahaja v njeni neposredni bližini. Na današnjem dogodku je predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel povedal: »Luka Koper se zaveda vpliva, ki ga ima pristaniška dejavnost na okolje in odgovornosti do najbližjih sosedov. Sodelovanje med Luko Koper in Škocjanskim zatokom je zgleden primer sobivanja industrije in zavarovanega območja, ki dviguje vrednost tudi naši osnovni dejavnosti. Danes imamo vse več strank, ki imajo močno poudarjen občutek za okoljevarstvo in to pričakujejo tudi od svojih poslovnih partnerjev.«

Nataša Šalaja se je Luki Koper zahvalila za sredstva, ki jih je Škocjanskemu zatoku namenila v vseh teh letih. »Luka Koper je v lokalnem okolju bila prvo podjetje, ki je delovanje zatoka finančno podprla že leta 2000 in s tem izkazala zaupanje v razvijajoče se zavarovano območje v soseščini.« Dodala je, da ne gre samo za finančno pomoč, saj so jim v Luki Koper vedno pripravljeni prisluhniti.

Spomnimo, da je Škocjanski zatok največje polslano mokrišče v Sloveniji, ujeto med mestom in pristaniščem na eni stran in obalno štiripasovnico na drugi. Nekateri mu pravijo tudi zeleno srce Kopra, ki ima veliko pozitivnih vplivov na lokalno okolje in želimo si, da bi tako ostalo tudi v prihodnje.