Pripravljamo se na nov razvojni cikel

Potem, ko smo prejeli potrdilo Ministrstva za okolje in prostor, da je gradbeno dovoljenje za podaljšanje operativne obale kontejnerskega terminala na prvem pomolu postalo pravnomočno, se intenzivno pripravljamo na nov razvojni cikel, ki zajema tudi druge terminale v pristanišču.

Poleg podaljšanega prvega pomola bomo povečevali kapacitete tudi na avtomobilskem terminalu, z novim vhodom za kamione pa razbremenili ceste, ki vodijo proti mestu.

Projekt podaljšanja prvega pomola se bo najprej začel na južni strani, se pravi v prvem bazenu, kjer deluje kontejnerski terminal. Ta bo pridobil dodatnih 98,5 metra operativne obale, v drugi fazi pa zaledne površine za skladiščenje in manipulacijo s kontejnerji v velikosti 24.830 m2. Prvi pomol bo tako leta 2020, ko bo zaključena izgradnja operativne obale, dolg 695 metrov. S tem bo pomol dosegel dolžino, ki je bila predvidena v državnem prostorskem načrtu za pristanišče, ki ga je vlada Republike Slovenije potrdila leta 2011.

Prvi pomol bomo v Luki Koper podaljševali s tehniko zabijanja pilotov v morsko dno, enako kot smo leta 2009 že podaljšali ta isti pomol, takrat za 150 metrov. Trenutno se ukvarjamo z izborom izvajalca, ki bo poskrbel za zabijanje testnih pilotov. Ko bo to izvedeno, sledi postopek monitoringa, ki je zelo pomemben z vidika varnosti oziroma dolgoročne stabilnosti infrastrukture. Pravi začetek podaljševanja pomola se bo dejansko začel predvidoma maja 2019.

Celotna investicija podaljšanja operativne obale in izgradnje zalednih skladiščnih površin na južni polovici pomola naj bi bila zaključena predvidoma v začetku leta 2021. V skladu s poslovno strategijo družbe se bo do takrat letna kapaciteta kontejnerskega terminala postopoma povečevala na najmanj 1,3 mio TEU (enota za kontejnerje) letno.  Z optimizacijo operativnih procesov in z dodatnimi infrastrukturnimi ukrepi, ki so že v teku, pa bomo lahko dosegli letno kapaciteto 1,5 mio TEU. Za primerjavo, v Luki Koper bomo letošnje leto zaključili s pretovorom kontejnerjev, ki se bo zelo približal milijonu TEU.

Podaljšanje prvega pomola je naš ključen strateški projekt, ki poleg naložb v infrastrukturo predvideva tudi nabavo novih dvigal, strojev in druge opreme. Luka Koper bo tako samo v posodobitev in povečanje kontejnerskega termina vložila skupaj okoli 235 mio evrov (del investicij, vključno z nabavo novih dvigal, poglabljanjem bazena, novimi tiri in še nekaj drugimi investicijami je bil že realiziran). Družba je pridobila tudi evropska sredstva v skupni višini 6 mio evrov za projekt NAPA4CORE (iz programa Instrument za povezovanje Evrope), ki vključuje tudi projekt podaljšanja pomola.

Lažji vstop za tovornjake

V Luki Koper smo se v minulih mesecih intenzivno ukvarjali tudi z drugimi infrastrukturnimi projekti, ki so prav tako pomembni z vidika povečevanja pristaniških kapacitet, boljše pretočnosti in posledično večje konkurenčnosti pristanišča. Z 22. oktobrom smo za tiste avtoprevoznike, ki so imetniki letnih dovolilnic in so že pristopili k sistemu predplačniškega plačevanja vstopa v pristanišče, uvedli avtomatsko odčitavanje voznikove dovolilnice ob vstopu v pristanišče. S tem smo poenostavili vstop tovornjakom, ki ne potrebujejo več postanka na kamionskem terminalu, hkrati pa povečali pretočnost na pristaniških cestah.

V drugi fazi bomo projekt nadgradili s sistemom najave kamionov, ki bo v celoti zaživel marca 2019, ko je predviden zaključek del in otvoritev novega, dodatnega vhoda za tovornjake, t. i. Srminski vhod. Prednost tega sistema bo brezpapirno poslovanje, saj bo dovolilnica za vstop v pristanišče hkrati tudi nosilec informacije kdaj in na kateri lokaciji bo tovor pripravljen za prevzem. Prednost nove pridobitve bo še posebej opazna z novim Srminskim vhodom, do katerega bodo tovornjaki dostopali neposredno z avtoceste. S tem si bomo skrajšali čas potovanja, predvsem pa lažje načrtovali svoj prihod. S tem se bo razbremenil obstoječi kamionski terminal ob robu mesta, mestne vpadnice, pa tudi prometne poti znotraj pristanišča. Na nov vhod bomo preusmerili približno 40 odstotkov tovornjakov – od približno 800, ki jih v povprečju vsak dan vstopa v pristanišče.

Terminal za avtomobile

V Luki Koper smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo dodatnih tirov v zaledju tretjega bazena oziroma za potrebe avtomobilskega terminala ter gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega RO-RO priveza v tretjem bazenu (za ladje, ki prevažajo vozila). V teku je postopek izbire izvajalca nove garažne hiše za skladiščenje 6.000 vozil – gre za podaljšanje obstoječe garažne hiše. V dogovoru z državo pa poskušajo v najkrajšem času pridobiti dodatne parcele za skladiščenje vozil. Gre za več kot 100.000 m2 površin tik med sedanjo mejo pristanišča in Železniško cesto, ki so po državnem prostorskem načrtu namenjene pristaniški dejavnosti.

Iz Istre, priloge Primorskih novic (november 2018)