Priznanje vsem luškim krvodajalcem

Podelili pa so tudi posebni priznanji, ki jih organizacijam, zaslužnim za prizadevanja na področju krvodajalstva, namenja Adriatic Slovenica. To nagrado sta si letos prislužili Srednja tehniška šola Koper in Luka Koper, d. d. »Z odgovornostjo in čutom do soljudi spodbujate in omogočate dobrodelnost zaposlenih, ki pomoč drugim prepoznavajo kot eno najvišjih vrednot. Vam in krvodajalcem med zaposlenimi iskreno čestitamo ob prejemu posebnega priznanja Rdečega križa Slovenije – območnega združenja Koper,« so organizatorji utemeljili svoj izbor.

Poleg spodbudnega delovnega okolja in socialne varnosti Luka Koper v številnih oblikah prispeva tudi k prijaznejšemu življenju v pristaniškem mestu. Ena od teh je skrb za zdravje zaposlenih, hkrati pa spodbujanje solidarnosti v podjetju in izven luških meja. Pomoč soljudem daje Luka Koper za zgled in jo spodbuja, krvodajalcem denimo poleg zakonsko določenega, pripada še dodaten prost dan za oddajo krvi. S tako prakso Luka h krvodajalstvu usmerja tudi svoje hčerinske družbe.

V Luki Koper je vsako leto aktivnih okrog 250 krvodajalcev, število pa vztrajno raste. V letu 2017 smo med delavci Skupine Luka Koper zabeležili preko 600 oddaj krvi. Luški krvodajalci se hitro in zanesljivo odzivajo na pozive za pomoč, ko primanjkuje posameznih krvnih skupin ali ko zaradi sezonskih dogodkov hitro poidejo velike zaloge krvi.