Razstava o Luki Koper v Mariboru obudila spomin na Metalno

Ker so na njih opazili številne oznake strojev, ki jih je izdelalo nekdaj mogočno mariborsko podjetje Metalna, so se odločili, da 28. junija v svoji prostorih pripravijo razstavo fotografij in s tem izkažejo priznanje tako Luki Koper kot padlemu velikanu Metalni.

V našem pristanišču se je sicer nekaj Metalninih strojev že moralo umakniti zmogljivejšim in sodobnejšim »bratom« drugih proizvajalcev, v koprski luki pa še obratuje 8 obalnih Metalninih dvigal: 2 na obali Generalnih tovorov, 2 pri pretovoru sipkih tovorov, 2 pri pretovoru projektnih in generalnih tovorov ter 2 kontejnerski obalni dvigali, na deponiji železove rude pa brnita še dva deponijska stroja (odlagalec in rotobager).

Otvoritve fotografske razstave so se udeležili tudi nekateri »Metalnarji«, ki so vidno zadovoljni obujali spomine na čase, ko je Metalna svoje izdelke dobavljala po številnih državah sveta in je slovensko gospodarstvo živelo od znanja in sposobnosti domačih strokovnjakov. Poudarili so, da je bil med pomembnejšimi ustvarjalci Metalne inženir Ivan Munda, ki je med drugim kreiral tudi zahtevno opremo tudi za žičnice, ladjedelnice, doke in pristanišča. Z obžalovanjem so se strinjali, da mlade generacije o nekdaj veliki Metalni ne vedo več veliko in da je legenda slovenske industrije malodane utonila v pozabo. Sodelavci mariborskega Centra eksperimentov so si zato zadali plemenito nalogo, da bodo oživljanje spomina na Metalno nadaljevali, zaenkrat pa Metalna živi tudi v Kopru.