Kot bi čistil Aquaman

Približno na pet let zaradi zaščite saniramo lokalne poškodbe antikorozijske zaščite lovilne sklede in rezervoarja na skladiščih za tekoče tovore. Tako smo prav te dni zaključili s čiščenjem in sanacijo rezervoarjev za letalsko gorivo. Zaradi specifičnosti skladišča smo to naredili z zares močnim visokotlačnim vodnim curkom – kar 2.000 barov pritiska. Tako čiščenje se sicer klasično opravlja s peskanjem, ker pa je v skladišču shranjen vnetljiv tovor in obstaja nevarnost iskrenja ter posledično vžiga, na tem skladišču to ni mogoče.

“Kjer je bilo zaradi obrabe potrebno, smo sloje tudi prebarvali in dodatno zaščitili z ustreznim premazom, sicer pa z rednim vzdrževanjem ohranjamo celovitost plašča in s tem skrbimo, da so skladišča brez poškodb in zato varna za hranjene različnih tekočin,” so nam povedali sodelavci iz Terminala za tekoče tovore.