Luka Koper v sožitju s Škocjanskim zatokom

Koprsko pristanišče zaseda velik del Koprskega zaliva in je z dveh strani obdano s strnjenim naseljem, v zaledju z naravnim okoljem posebne vrednosti, Škocjanskim zatokom, navzven pa ga objema občutljiv morski ekosistem. V Luki Koper zato trajnostni razvoj razumemo široko, ne le v mejah  zakonodaje. Težimo k čim obsežnejšemu uvajanju sodobnih tehničnih rešitev in živimo ter se razvijamo v sožitju z ljudmi in naravo, saj pristanišče predstavljamo vsi, ki v njem delamo in z njim živimo. Družba Luka Koper je bila v lokalnem okolju prvo podjetje, ki je delovanje Škocjanskega zatoka finančno podprlo že leta 2000 ob prijavi projekta LIFE za obnovo območja Evropski komisiji in s tem že takoj po zavarovanju izkazala zaupanje v razvijajoče se zavarovano območje v soseščini.

V naslednjih letih je Luka v skupni vrednosti 15.000 evrov sofinancirala več projektov iz sklada Živeti s pristaniščem, ki so bili izvedeni od 2001 do 2007.

Umeščenost v neposredno bližino bivalnih območij in območja Natura 2000 (Škocjanski zatok) ponuja izhodišče za sodelovanje na številnih področjih. Lani smo med številnimi projekti, ki jih podpiramo, omogočili nakup novega električnega vozila, namenjenega vzdrževanju površin in objektov za obiskovalce v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. S finančno pomočjo družbe Luka Koper v višini 25.000 evrov je Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije kupilo električno delovno vozilo.

Letos smo Škocjanskemu zatoku namenili tudi donacijo za ureditev vstopnih točk, učne poti in površin pod ankaransko vpadnico. Gre za 1,5 ha veliko območje, ki deluje kot tamponski pas in naj bi čimbolj nevtralizirali negativne vplive prometa, drugih urbanih pritiskov in prisotnosti ljudi na razmere v naravnem rezervatu. V zadnjih desetih letih smo tako za urejanje in vzdrževanje rezervata namenili 80.000 evrov.

Ne gre pa le za finančno pomoč. Luka Koper si prizadeva zmanjševati tudi negativne vplive na okolje že na samem izvoru njihovega nastanka. Prisluhnili smo željam DOPPS in med sanacijo razsvetljave v pristanišču na njihovo prošnjo prednostno sanirali območje ob meji z naravnim rezervatom, saj je bila stara razsvetljava moteča za živali. Uredili smo tudi zaščitno baražo na morskem kanalu, ki dovaja slano vodo v rezervat, ter sodelovali pri iskanju rešitev za zmanjšanje hrupa.


Taktilni model, pripomoček za spoznavanje Škocjanskega zatoka slepih in slabovidnih, je financirala Luka Koper iz sklada Živeti s pristaniščem.