Sueški kanal bližnjica že 150 let

Sueški prekop so po desetih letih gradnje slovesno predali v uporabo 17. novembra 1869. Ta umetna vodna pot skozi Egipt je bistveno skrajšala ladijsko pot med Evropo in azijskimi državami, ki je pred tem potekala okoli Afrike in vstopala v Sredozemlje skozi Gibraltarsko ožino. V 150 letih je Sueški kanal prečakalo 1.300.000 ladij z 28,6 milijarde ton blaga.

Leta 1869 in bil kanal dolg 164 kilometrov in globok 8 metrov ter primeren za plovbo ladij do 5.000 ton nosilnosti (DWT). Danes v dolžino meri 193 metrov in po njem lahko varno plujejo ladje do 240.000 ton nosilnosti. Prekop je v 150 letih doživel vrsto sprememb; samo z zadnjo širitvijo in drugimi preureditvami, zaključenimi v letu 2015, so čas vožnje po kanalu skrajšali z 18 na 11 ur ter podvojili prepustnost kanala z 48 na 97 ladij na dan.

Preko Sueškega prekopa se danes odvija 13 % svetovne trgovine. V letu 2018 je kanal prečkalo 18.174 ladij, največ je bilo kontejnerskih (31 %), tankerjev (26 %) in ladij z razsutimi tovori (21 %). 51 % ladij je skozi kanal potovalo proti Aziji, 49 % pa proti Evropi.