Bogat podvodni svet luškega morja

Dejavnosti Luke Koper so tesno povezano z morjem, zato je dobro, da ga poznamo v vseh pogledih. Lani smo zato Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo naročili temeljito študijo stanja morske raznovrstnosti v luškem akvatoriju. Kaj smo izvedeli?

S študijo smo želeli predstaviti in popisati stanje živalskih in rastlinskih vrst, kar je ključnega pomena za ugotavljanje njihovega ohranitvenega stanja v tem okolju in je hkrati pokazatelj sprememb v slovenskem delu Jadranskega morja in Jadrana nasploh.

Raziskava je pokazala veliko morsko raznovrstnost živalskih in rastlinskih vrst, slednjih je približno 190 (predvsem alg). »Živalskih vrst smo našteli kar 350 različnih, od tega 27 različnih vrst rib in 325 nevretenčarjev, kar je presenetljivo. Če upoštevamo dejstvo, da je bilo doslej v slovenskem morju evidentiranih okoli 2.250 različnih vrst, je ta delež okoli 15 odstotkov«, je rezultate komentiral Lovrenc Lipej z Nacionalnega inštituta za biologijo. Skupno število organizmov prisotnih v akvatoriju je torej 543.

Posebno poglavje je namenjeno tujerodnim vrstam. Pomorski promet je namreč eden glavnih virov razširjanja tujerodnih organizmov po svetu. V balastnih vodah in sedimentih se pojavljajo razni organizmi iz drugih okolij in nekateri so dovolj trpežni, da zdržijo pot iz oddaljenih pristanišč do nas. Takih živih bitij so v luškem akvatoriju našli 18.

Svoj dom so v »luškem morju« našle tudi nekatere ogrožene vrste. Med njimi je sredozemska kamena korala, najdeni so bili tudi primerki velikega leščurja. V zadnjih letih jih je v Sredozemlju vse manj zaradi zajedalca, ki je zdesetkal populacije leščurjev. »Zanimivo je dejstvo, da smo predvsem na potniškem terminalu popisali veliko morskih konjičkov. Med redkimi vrstami pa je zanimiva najdba polža zaškrgarja, ki so ga opisali šele leta 1965 v Neaplju. Od takrat do danes so to vrsto poleg v Luki Koper našli le še na petih najdiščih na svetu,« je povedal Lipej.

Skrb za okolje je ena naših temeljih nalog in še naprej se bomo trudili ostati prijazen dom za številne živali in rastline v našem morju.