Čestitamo, Luka Koper!

Danes Luka Koper praznuje svoj 63. rojstni dan. V zgodbi o nastanku koprskega pristanišča je zanimivo to, da so od prve projektne študije, narejene leta 1955, pa do uresničitve zamisli z izgradnjo prve obale in privezom prve ladje v povsem novem pristanišču minila samo tri leta.

Prvi obali leta 1958 je sledila izgradnja novih privezov s sočasno gradnjo infrastrukture in skladišč v zaledju obal. Promet je iz leta v leto skokovito naraščal, pristanišče je preraslo lokalne in republiške meje, večal se je delež opravljenih storitev za partnerje iz tranzitnih trgov. Leta 1967 je dobilo pristanišče nov zagon z izgradnjo železniške proge do Kozine, ki je koprsko luko povezalo z evropskim železniškim omrežjem.

Luka Koper je danes pomembno mednarodno pristanišče in evropsko transportno vozlišče, ki se še nadalje razvija. Pričakujemo in upamo pa, da bo pravočasno zgrajena sodobna železniška povezava, ki je nujna če želimo ohraniti vpetost v mednarodne blagovne tokove in ohraniti vodilno pozicijo med pristanišči v Jadranu.

Praznovanja rojstnega dne bodo zaradi epidemije koronavirusa morali prenesti na bolj »zdrave čase«. Žal smo morali odpovedati tudi Pristaniški dan, ki smo ga nameravali izpeljati prav na rojstni dan.