Krkina zdravila iz Slovenije v svet

Novomeška tovarna zdravil krka se je v 66 letih od svojega nastanka uvrstila med vodilna generična farmacevtska podjetja v svetu. Njihov ugled temelji na kakovostnih izdelkih in poslovni uspešnosti. Rast tržnih deležev in dobre poslovne rezultate dosegajo z inovativnimi izdelki, naložbami in širjenjem trgov. Napredek sodobne družbe razumejo kot potrebo po zdravilih in zdravljenju dostopnih vsem ljudem. Njihovo poslanstvo se začne in konča pri bolnikih, katerim omogočajo ohranjanje in krepitev zdravja. S Krkinimi zdravili se vsak dan zdravi 50 milijonov bolnikov. 95 % prihodkov od prodaje ustvarijo zunaj Slovenije, zato je pravočasna oskrba z izdelki ključna.

»Preko Luke Koper izvajamo tako uvoz blaga kot tudi izvoz naših izdelkov. Z vse večjo prodajo izdelkov na čezmorske trge (Srednji in Daljni vzhod, Afrika in Srednja Amerika) smo količine v  zadnjih petih letih podvojili. Letni promet tako predstavlja okoli 200 kontejnerjev. Letos, ko je bil zaradi epidemije močno ohromljen letalski promet, smo blago še intenzivneje uvažali in izvažali po morju,« nam je povedal Andrej Lukan, pomočnik direktorja Razvoja in proizvodnje učinkovin z oskrbo v Krki.

Proces distribucije zdravil je zahteven in mora biti nadzorovan skozi celotno oskrbovalno verigo. Začne se že v fazi proizvodnje in skladiščenja, ustrezni temperaturni pogoji, sledljivost in zaščita pa morajo biti zagotovljeni tudi med prevozom. »Poslujemo samo s partnerji, ki so usposobljeni in tehnološko opremljeni v skladu s predpisi in zahtevami. Med njimi je tudi Luka Koper. V Krki smo zavezani k sodelovanju, ki temelji na medsebojnem zaupanju, poštenosti in korektnosti. Na tem gradimo zanesljiva in dolgoročna partnerstva in verjamemo, da bomo z Luko Koper tudi v prihodnje krepili dobre poslovne odnose,« je dodal Lukan.