Nova preobleka Škocjanskega zatoka

Dolgoletno sodelovanje med Luko Koper in Naravnim rezervatom Škocjanski zatok (NRŠZ)  je tudi v tem letu obrodilo sadove. Konec oktobra so v rezervatu zaključili še en pomemben projekt: uredili so vstopni točki, učno pot in površine rezervata pod ankaransko cesto. Ta del predstavlja stično območje med rezervatom, Luko Koper in mestom Koper. Območje je »tamponski pas«, ki naj bi v čim večji meri nevtraliziral negativne vplive prometa, drugih urbanih pritiskov in prisotnosti ljudi na razmere v naravnem rezervatu. V zadnjih letih so se pogosto pojavljali primeri vandalizma in drugih hujših kršitev varstvenega režima naravnega rezervata, od občasnega zadrževanja brezdomcev, vandalizma na infrastrukturi za obisk do vožnje z motornimi vozili in kolesi ter odlaganja kosovnih in ostalih odpadkov.

Strokovni vodja NRŠZ Borut Mozetič je ob tem povedal: »S finančno pomočjo Luke Koper v višini 25.000 evrov smo v letih 2019 in 2020 poskrbeli za novo preobleko enega dela Škocjanskega zatoka. Uredili smo vstopne točke,  omejili dostop s kolesi in motornimi vozili ter namestili nove informativne table, ki na vstopnih točkah nudijo osnovne podatke o rezervatu in na preprost ter zabaven način upodabljajo pravila obiskovanja.«

Pri urejanju so sodelovali tudi dijaki 4. letnika umetniškega oddelka Gimnazije Koper, ki so s  tematskimi grafiti poslikali opazovališče in ga preoblikovali v pravo umetnino na prostem.