Pločevinke, avti, ladje in še marsikaj

Aluminij je danes najbolj razširjena in vsestransko uporabna barvna kovina, čeprav smo ga v primerjavi z železom in bakrom začeli uporabljati bistveno kasneje. V Luki Koper ga pretovarjamo od leta 2009.

Folija, v katero je zavita naša najljubša čokolada, pločevinka, iz katere v teh dneh pijemo osvežilno pijačo, naš avto, okna našega doma in folija, ki jo uporabljamo za zavijanje živil ali prekrivanje posod … so le nekateri primeri vsakodnevne uporabe aluminija.

Aluminij uporabljajo v transportu (v avtomobilski, letalski in železniški industriji, ladjedelništvu), gradbeništvu (gradbene konstrukcije, okna, vrata, kritine), v elektroindustriji, embalaži (pločevinke, aluminijaste folije) in strojništvu (strojegradnja, orodja). Je »borzna« kovina, cena se določa na Londonski borzi kovin (London Metal Exchange), ki je glavna svetovna borza za barvne kovine.

Ladje za prevoz ingotov so opremljene z dvigali, na katera pripnejo posebna prijemala – distančnike. Ti omogočajo premik 24 vezov oz. »superpackov« z eno potezo oz. manovro, kot ji pravimo v luškem žargonu. Za pretovor skrbijo izurjeni sodelavci s terminala Generalnih tovorov.

Najpomembnejša ruda za pridobivanje aluminija je boksit. Iz boksitove rude ne pridobivamo neposredno aluminija, ampak je treba iz njega najprej izločiti glinico (aluminijev oksid), šele nato pa s pomočjo termične elektrolize pridobimo primarni aluminij.
Zanimivo je, da v Luki Koper pretovarjamo vse tri: boksit, glinico in aluminij. Zelo verjetno je, da se te surovine kasneje spet vrnejo k nam v obliki končnih izdelkov in od nas ponovno potujejo v svet. Krog je sklenjen.