Praznujemo 50 let Luškega glasnika

Zaposleni Luke Koper imamo že 50 let svoj časopis Luški glasnik. Je eden redkih internih časopisov podjetij v Sloveniji, ki neprekinjeno izhaja vsak mesec in to še vedno v tiskani obliki.

Prva številka je izšla leta 1970, kot novembrska in decembrska skupaj. Prvi urednik je bil Bogomir Lilija, do danes se jih je zvrstilo še sedem. V petih desetletjih je časopis kar devetkrat spremenil svojo podobo in format, spreminjala pa se je tudi njegova vsebina.  Ob tej priložnosti smo pripravili razstavo na koprskem Bastionu. Na ogled je 8 čudovitih črnobelih fotografij iz pristaniškega življenja.

O dogajanju v Luki, športu, izobraževanju in še čem
Tja do konca 70. let je imel uredniški odbor Luškega glasnika sedem članov. Ciril Koprivc, njegov predsednik do leta 1979, je povedal: »Uredniški odbor je imel velike pristojnosti, njegovo delo pa je bilo vsako leto načrtovano. Glavni urednik je skrbel za izpolnjevanje načrtovane politike. Pri pripravi Luškega glasnika je sodelovalo veliko dopisnikov, mnogo pobud pa je prihajalo tudi s strani zaposlenih.« Med vsebinami časopisa takrat prebiramo informacije o poslovanju, naložbah, pretovornih procesih, načrtih. Zasledimo tudi teme, kot so stanovanjska politika, prehrana, izobraževanje, šport, aktivnosti mladih, krvodajalstvo in razvedrilo. Da pristanišče szpodbuja napredek in razvoj kraja, razberemo iz vsebin: gradnja bolnišnice, vrtcev, šol, okoljska ozaveščenost, sodelovanje z drugimi delovnimi organizacijami in podjetji. Od leta 1974 do leta 1981 dvakrat na leto izide skupni časopis Luke Koper in Slovenskih železnic: Luški glasnik – Nova proga.

Prvič v barvah
80. so bila leta številnih preizkušenj, stabilizacijskih ukrepov, nove samoupravne organiziranosti podjetij. Vodilo informiranja je bilo: glasilo približati delavcem. Leta 1982 se je Luški glasnik prvič odel v novo podobo. Spremenil se je format, jubilejne majske številke izidejo v barvni platnici, izpade zgodovinski kotiček, mladinsko vprašanje se razvodeni, zmanjkuje prostora za razvedrilo.

V 90., ko se Slovenci osamosvojimo, poteka lastninjenje Luke Koper. Luški glasnik, ki  je priča in podoba tranzicijskih časov, postane gospodarski časopis. Med vsebinami štejejo zgolj finančna likvidnost, preglednice trgovanja, delež profita in rast luških delnic; manj se piše o delavcih, športnikih, tudi humorja je manj.

Večkrat nagrajeni
V novem tisočletju glasnik prične ponovno slediti svojemu poslanstvu v najširšem smislu – graditi kulturo odnosov v podjetju. Poleg poslovnih in kadrovskih novic ter tržnih aktivnosti, časopis redno spremlja področja kakovosti, varstva pri delu, naložb in nove tehnologije, inovacije zaposlenih. Vse bolj aktualno postaja varovanje okolja in aktivnosti pri evropskih projektih. Na straneh časopisa so tudi ‘mehkejše’ vsebine. Svoj prostor v njem najdejo sindikati in svet delavcev, pa tudi luški upokojenci. Leta 2015 smo prilagojeno obliko Luškega glasnika pričeli pošiljati tudi poslovnim partnerjem, lokalnim oblastem, krajevnim skupnostim, medijem, državnim in finančnim institucijam ter lokalnim šolam in knjižnicam.
V tem obdobju je bil Luški glasnik dvakrat nagrajen: z Zlatim peresom Aktiva novinarjev Slovenije za interno komuniciranje, Združenje evropskih internih komunikatorjev FEIEA mu dodeli tretje mesto med najboljšimi internimi glasili v Evropi.

Povezovalec zaposlenih
Letos, ko Luški glasnik praznuje svoj 50. jubilej, smo mu ponovno nadeli novo podobo. Oblikovan je v skladu s smernicami, ki veljajo v svetu sodobnega grafičnega oblikovanja internih časopisov in revij. Njegovo poslanstvo ostaja nespremenjeno: obveščanje vseh zaposlenih in širše luške skupnosti o dogajanju v Luki Koper, kakor tudi povezovanje zaposlenih ter skrb za njihovo nenehno rast in razvoj.

Poslanstvo časopisa ostaja tudi v prihodnje: obveščanje vseh zaposlenih in širše luške skupnosti o dogajanju v Luki Koper, kakor tudi povezovanje zaposlenih ter skrb za njihovo nenehno rast in razvoj.