Približno 60 upravičencev bo manj čutilo vplive pristanišča

Na prvi javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti, ki ga je Mestna občina Koper objavila spomladi letos, je pravočasno prispelo več kot 250 vlog.

Letos je na voljo 400.000 €, saj je občina v letošnji razpis zajela tako sredstva za leto 2019 kot za leto 2020. Spomnimo, da gre za donacijo Luke Koper, na podlagi dogovora, podpisanega konec lanskega leta med Luko Koper in koprsko občino, po katerem bo družba vsako leto namenila 200.000 € za razpis in sicer najmanj za pet let, če se bodo emisije hrupa  iz pristanišča zmanjšale. Med predvidenimi ukrepi je bilo največ zanimanja za zamenjavo stavbnega pohištva, nakup klimatske naprave, obnovo fasadnega ometa in izolacijo strešne ali podstrešne konstrukcije, le nekaj pa takih, ki so predvidevali celovito obnovo stanovanjske enote.

Prejete vloge je vsebinsko pregledala in jih na podlagi meril ovrednotila strokovna komisija. Na prednostno listo se je prebilo približno 60 upravičencev. Vse nepremičnine se nahajajo v prvem pasu, kjer so vplivi pristanišča največji. Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj 50 % upravičenih stroškov naložbe. Izjema so socialno šibki občani, ki bodo upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 % upravičenih stroškov naložbe, vendar ta ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe. Najvišji znesek sofinanciranja znaša 17.000 €, in sicer za stanovanjske površine, večje od 91 kvadratnih metrov. Občina naj bi končni seznam upravičencev objavila v septembru.