Tehnologija 5G je lahko koristna tudi v logistiki

Evropska komisija je v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) izbrala projekt 5G-LOGINNOV, v katerem med 15 partnerji iz več evropskih držav sodelujejo tudi Luka Koper, Telekom Slovenije in start-up podjetje s področja mobilnih komunikacijskih sistemov INTERNET INSTITUT. Poleg koprskega pristanišča sta med evropskimi partnerji še dve pristanišči, Hamburg in Pirej.

Projekt v Kopru določa, da bo Telekom Slovenije na območju kontejnerskega terminala vzpostavil testno omrežje 5G in v praksi preizkusil rešitve za optimizacijo pristaniških procesov in njihovo večjo učinkovitost. Tehnologija 5G je v primerjavi s tehnologijo 4G veliko bolj zmogljiva in je zato uporabna za prenos večjih količin fotografij in posnetkov visoke resolucije, s čimer lahko ob razkladanju kontejnerjev z ladje sproti posnamemo stanje kontejnerja ter identificiramo morebitne poškodbe. S tehnologijo 5G lahko nadzorujemo tudi energetsko učinkovitost dvigal in druge opreme na terminalu. Področij, kjer lahko testiramo tehnologijo je precej in jih bomo z izvajalcem določili v nadaljevanju. Z izvajalcem se bomo dogovorili tudi glede izbora tehnologije, o čemer bomo vse zainteresirane sproti obveščali.

Verjetno ste zasledili, da je vest o projektu že odmevala tudi v lokalni skupnosti, kar smo sicer pričakovali glede na polemike, ki spremljajo tehnologijo 5G v zadnjem času. Prav zaradi tega smo se odločili, da bomo vsem, tako zaposlenim kot lokalni skupnosti ponudili možnost, da se o novi tehnologijo bolje seznanijo.

Telekom Slovenije ima z vzpostavitvijo testnih območij že izkušnje. Podobno testno polje so v začetku meseca maja vzpostavili tudi v Iskratelovem proizvodnem obratu v Kranju. Tudi tam so se soočili z dvomi nekaterih zaposlenih, saj so oddajnike postavili v proizvodni hali. Zato je Inštitut za neionizirana sevanja kot neodvisna in akreditirana institucija opravil natančne meritve elektromagnetnih sevanj delovanja bazne postaje 5G. Rezultati so pokazali, da so bile sevalne obremenitve na vseh merilnih mestih daleč pod predpisanimi mejnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem.

Tudi v Luki Koper bomo izvedli te meritve, tako na samem terminalu kot na obrobju pristanišča. Vse do sedaj izvedene in ovrednotene mednarodne raziskave sicer kažejo, da izpostavljenost sevanju pod vrednostmi, ki so določene v uredbah, ne povzroča negativnih vplivov na ljudi in okolje. Takšno je tudi stališče Uprave RS za varstvo pred sevanji, ki je organ v sestavi Ministrstva za zdravje.

ODDAJE O OMREŽJU 5G:

 

ČLANKI:

Seznam pooblaščencev za izvajanje prvih meritev in obratovalnega  monitoringa  za  vire  elektromagnetnega  sevanja: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Sevanja/EMSpooblascenci.pdf.

Seminar na temo 5G & Health  (https://5ghealth.si/?page_id=7), ki je potekal v Ljubljani v oktobru 2019, pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje.

Pretočite: 5G omrežje Računalniške novice december 2020