Zanimanje za ogled pristanišča raste

Koprsko pristanišče je z leti postalo tudi turistična atrakcija. Lani si ga je ogledalo skoraj 20.000 obiskovalcev.
Gre za oglede organiziranih skupin, ki jih po pristanišču z avtobusi vodijo člani Kluba upokojenih delavcev Luke Koper ter za obisk majskega Pristaniškega dne, ko lahko obiskovalci na dan odprtih vrat zbirajo med različnimi načini ogleda pristanišča – s kolesom, ladjico, vlakcem …  Odprtost pristanišča za zunanjo javnost je za Luko Koper pomembna predvsem z vidika razumevanja dejavnosti ter aktivnosti družbe na področju trajnostnega razvoja in osveščanja ljudi o pomenu edinega slovenskega tovornega pristanišča.

Mladi raziskovalci spoznavajo življenje in delo v luki
V letu 2019 so luški vodiči na ogled pristanišča odpeljali več kot 330 skupin. Največ obiskovalcev smo prešteli v maju in septembru, medtem ko je bilo najmanj povpraševanja pozimi ter v najbolj vročih poletnih mesecih. Skoraj dve tretjini vseh obiskovalcev  je bilo šolskih skupih vseh stopenj. Veliko osnovnošolskih skupin k nam prihaja na ogled v okviru tehniškega programa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Njihov koordinator Franc Malečkar je lani na ogled, ki ga je poimenoval Luka Koper – okno v svet, pripeljal skoraj 600 učencev iz vseh koncev Slovenije. Povedal nam je, da učenci pod vodstvom naših vodičev na ogledu pridobijo veliko znanja o delu v pristanišča.

Izpostavil je tudi nekaj vtisov »mladih raziskovalcev«, ki so jih po ogledu vpisali na skrbno pripravljene delovne liste: »Videli smo različne tipe ladje, veseli smo, da pristanišče posveča veliko pozornosti varovanju okolja, opazili smo velike stroje, ki jih ne vidimo nikjer drugje, luški delavci so srčni in z veliko ljubezni predani podjetju.«

Na obisk prihaja vse več društev, podjetij in tujih turistov
Omeniti velja tudi sodelovanje z Gobarsko-mitološkim društvom Slovenske Istre na projektu Skrivnosti od ušes Istre do morja. Luka Koper se je pri pripravi tematskih učni poti, ki so sestavni del projekta, in se vijejo tja od Movraške vale do morja, vključila v predelu ob reki Rižani, ki svojo pot zaključuje prav na območju pristanišča. Skupaj s profesoricami razrednega pouka Osnovne šole Koper je pripravila učne liste, ki otrokom na ogledu pristanišča služijo kot delovno gradivo pri spoznavanju luških procesov.

A na ogled pristanišča ne prihajalo le otroci. Veliko je upokojencev, raznih društev, podjetij in tudi tujih turistov. Med obiskovalci je vse več gasilskih društev, ki jim v ogled  vključimo tudi obisk luške gasilske enote. Nenazadnje je ogled pristanišča tudi na seznamu Koper Card – turistične kartice, ki obiskovalcem Kopra nudi ugodnosti pri ogledu mestnih znamenitosti.

Februarja se je število ogledov potrojilo
Povpraševanj po vodenih ogledih pristanišča iz leta v leto narašča. Januarja letos smo tako imeli za polovico več ogledov kot januarja lani, v februarju pa se je število ogledov kar potrojilo. Zaradi epidemije koronavirusa smo v začetku marca odpovedali vse potrjene oglede v marcu in aprilu, saj je na prvem mestu varnost obiskovalcev in vodičev.