Bodoči logistični tehniki

V šolskem letu 2021 – 2022 bodo na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran (GEPŠ) pričeli s prenovljenim programom Logistični tehnik. Program bo edini v Sloveniji v sodelovanju z delodajalci izobraževal kandidate za pomorskega agenta in ladijskega posrednika (ang. ship brokerja). 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja bo dijake učil, kako organizirati različne vrste prevozov ljudi in blaga.

Logistika je med najhitreje rastočimi gospodarskimi panogami. Ponuja možnost zaposlitve v domačih zasebnih in državnih kot tudi v tujih podjetjih. Logistika se še posebej v Kopru hitro razvija, najbolj iskano je znanje za načrtovanje in izvedbo transporta, špedicijo, carinjenje, skladiščenje, poznavanje prometnih tokov in sorodno. Šola obljublja dobro povezovanje z relevantnimi podjetji, možnost opravljanja prakse, nekateri delodajalci pa bodo dijakom ponudili tudi štipendije.

Poleg novega programa Logistični tehnik, GEPŠ izvaja še srednješolske strokovne programe Plovbni tehnik, Ladijski strojni tehnik in Elektrotehnik, pouk se vrši v Portorožu.