Daljša obala omogoča večji pretovor kontejnerjev

Kontejnerska obala na južnem delu prvega pomola koprskega pristanišča je daljša za skoraj 100 m in danes meri natanko 695 metrov. Na slovesnosti, 23. junija smo jo ob prisotnosti ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca predali namenu.

Podaljšana obala z novim priveznim mestom, ki smo ga poimenovali vez 7D, je le del obsežne investicije. Projekt podaljšanja prvega pomola zajema namreč izgradnjo operativne obale dolžine 98,5 metra in širine 34,4 metra ter izgradnjo skladiščnih površin na južni strani pomola v velikosti 24.830 m2. Površino namenjeno skladiščenju kontejnerjev gradimo fazno. Prvi del tik ob operativni obali smo že zaključili in opravili tudi tehnični pregled. Sledijo še trije deli, zadnji naj bi bil zaključen v začetku prihodnjega leta. Gradnja poteka na morju, zato je celotna konstrukcija podprta z jeklenimi piloti. Skupaj jih bo kar 770, povprečne dolžine 65 metrov.

Po zaključku celotnega projekta se bo kapaciteta kontejnerskega terminala povečala na 1,3 milijona TEU (kontejnerskih enot) letno, z optimizacijo procesov dela na terminalu pa še za dodatnih 200.000 enot. Vrednost celotne naložbe znaša 45,6 milijona evrov. Del sredstev zanjo smo pridobili iz evropskega projekta NAPA4CORE.  »Kontejnerizacija blaga v svetovni trgovini je dosegla neslutene razsežnosti. Ladjarji gradijo vse večje ladje in temu se moramo pristanišča prilagajati. V nasprotnem primeru bi izpadli iz vseh pomembnejših blagovnih tokov. Zato je nova pridobitev, nov vez 7D, le začetek«, je pomen investicije poudaril predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

Glede na to, da že danes polovica vseh kontejnerjev, ki jih pretovorimo v Kopru (v letu 2020 skoraj milijon TEU), potuje po železnici, je prihodnji razvoj koprskega pristanišča v veliki meri odvisen od pravočasno zgrajene dodatne železniške povezave z zaledjem. T.i. drugi tir bo v funkciji leta 2026, vendar država posodablja tudi ostale dele slovenskega železniškega omrežja. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na odprtju novega veza poudaril, da bodo na ministrstvu naredili vse kar je v njihovi moči za podporo razvojnim projektom Luke Koper, saj se bo s tem hitreje razvijala tudi slovenska logistika.

V Luki Koper smo že naročili tudi dve novi kontejnerski dvigali razreda super post-panamax (dve že imamo), ki bosta prišli konec prihodnjega leta. Poleg tega se bomo po letu 2022 lotili še izgradnje severnega dela prvega pomola, ki bo prav tako namenjen kontejnerjem.