Odgovoren, ugleden in uspešen sosed

S pomočjo rezultatov javnomnenjske raziskave, ki jo izvajamo že polnih dvanajst let, skušamo razumeti utrip javnosti in tako postati še boljši sosed. V letošnji anketi, ki jo je izvedla specializirana agencija Parsifal, je sodelovalo skupno 518 prebivalcev Mestne občine Koper (KS Bertoki, KS Hrvatini, KS Koper-center, KS Semedela in KS Žusterna) in Občine Ankaran, torej najbližji sosedje pristanišča.

Pristaniška dejavnost in varovanje okolja

Več kot polovica anketirancev je mnenja, da Luka Koper precej ali zelo dobro skrbi za varovanje okolja. Vedno manj ljudi meni, da pristaniška dejavnost najbolj onesnažuje lokalno okolje. Lani je bilo takih 37 odstotkov vprašanih.  Na drugo mesto so postavili cestni promet, sledijo industrija v Trstu , lokalna industrija in, zanimivo, na zadnjem mestu kurišča, čeprav so po mnenju Agencije Republike Slovenije za okolje prav individualna kurišča eden od glavnih virov onesnaženosti zraka v zimskih mesecih.

 Približno tretjina anketiranih je že večkrat obiskala trajnostni portal Luke Koper Živeti s pristaniščem.
Ugledno in družbeno odgovorno podjetje

Na vprašanje Kako pa ocenjujete ugled Luke Koper je skoraj 90 % anketirancev odgovorilo, da gre za zelo ugledno oziroma ugledno podjetje. To je kar 5 % skok v primerjavi z lanskoletnimi rezultati. Tako kot lani, smo anketirance tudi letos vprašali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvijo, da Luka Koper ustreza kriterijem družbeno odgovornega podjetja. Tudi na tem področju smo po mnenju vprašanih napredovali, saj se s tem, da koprsko pristanišče ustreza oziroma popolnoma ustreza kriterijem družbeno odgovornega podjetja, strinja kar skoraj 88 odstotkov vprašanih.

Ključen prispevek h gospodarskemu razvoju Slovenije

Anketirance smo vprašali tudi za mnenje o tem, kako uspešna gospodarska družba je Luka Koper. Po mnenju večjega dela vprašanih (91 %) je Luka Koper uspešna ali zelo uspešna gospodarska družba. Večinsko mnenje je tudi, da koprsko pristanišče prispeva veliko oziroma zelo veliko h gospodarskemu razvoju naše države; tako jih meni skoraj 80 odstotkov vprašanih.

Kakšni sosedje smo?
Skupnost seznanjena z aktivnostmi Luke Koper

Koprsko pristanišče Mestni občini Koper in Občini Ankaran letno nameni deset milijonov evrov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in koncesijske dajatve. Več kot polovica vprašanih se še naprej strinja, da je ta znesek ravno pravšen. Anketiranci so podobno odgovarjali tudi na vprašanje, ali je znesek v višini 1,1 milijona evra, ki ga bo Luka Koper predvidoma letos namenila različnim sponzorstvom in donacijam, pravšen. Večina vprašanih (več kot 70 %) je seznanjenih z načrti za podaljšanje pomolov oziroma širjenje pristanišča v zaledje in več kot 70 odstotkov teh se s temi načrti tudi strinja.

Še naprej najbolj zaupajo nam!

Tako kot lani, je tudi letos kar tretjina anketirancev odgovorila, da najbolj verodostojne informacije v zvezi s poslovanjem in načrti pristanišča posredujejo predstavniki Luke Koper (29 %), sledijo prijatelji in znanci, mediji ter neodvisni strokovnjaki.

Vsebino povzetka zanimivosti in ključnih dosežkov iz pristanišča, ki jih enkrat na leto zberemo v reviji Luški vozli in pošljemo v več kot 15.000 nabiralnikov, kot odlično ali prav dobro ocenjuje skoraj 70 % vprašanih. Nekaj manj kot 80 % vprašanih je oceno odlično oziroma prav dobro podelilo izgledu revije.

Foto: Jaka Ivančič